Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords amb els agents socials
Legislatura 10
Núm. expedient 310-00082/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 17.05.2013
Núm. registre 16581
Proponents Millo i Rocher, Josep Enric de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 22.05.2013
Descriptors participació social , associació dels sectors públic i privat
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords amb els agents socials
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient