Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació del Decret d'escola inclusiva
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00079/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 10.12.2018
Núm. registre 23951
Proponents Caula i Paretas, Anna de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 12.12.2018
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació del Decret d'escola inclusiva
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient