Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la funció pública
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00075/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 10.12.2018
Núm. registre 23945
Proponents Carrizosa Torres, Carlos de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 12.12.2018
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la funció pública
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient