Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la permissivitat en les concentracions no autoritzades a l'avinguda Meridiana de Barcelona
Legislatura 13
Núm. expedient 310-00056/13
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 14.06.2021
Núm. registre 5088
Proponents Fernández Álvarez, Alejandro de G Mixt
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 16.06.2021
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la permissivitat en les concentracions no autoritzades a l'avinguda Meridiana de Barcelona
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient