Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions, les orientacions i les disposicions de treball amb relació a la tendència de l'ocupació
Legislatura 10
Núm. expedient 310-00051/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 22.04.2013
Núm. registre 12456
Proponents Fernàndez i Ramos, David de G Mixt
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 24.04.2013
Descriptors ajuda a l'ocupació , creació d'ocupació , atur , Catalunya , política d'ocupació
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions, les orientacions i les disposicions de treball amb relació a la tendència de l'ocupació
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient