Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la indústria i els conflictes laborals derivats
Legislatura 13
Núm. expedient 310-00050/13
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 14.06.2021
Núm. registre 5072
Proponents Romero Llano, Alícia de GP PSC-Units
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 16.06.2021
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la indústria i els conflictes laborals derivats
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient