Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la planificació del curs escolar 2021-2022
Legislatura 13
Núm. expedient 310-00049/13
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 14.06.2021
Núm. registre 5071
Proponents Romero Llano, Alícia de GP PSC-Units
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 16.06.2021
Descriptors centre d'ensenyament , ensenyament concertat , ensenyament públic , mapa escolar
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la planificació del curs escolar 2021-2022
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient