Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les universitats
Legislatura 10
Núm. expedient 310-00048/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 19.04.2013
Núm. registre 12271
Proponents Lucena i Betriu, Maurici de GP SOC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 24.04.2013
Descriptors ensenyament superior
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les universitats
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient