Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la represa i la reconstrucció de l'activitat cultural
Legislatura 13
Núm. expedient 310-00046/13
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 14.06.2021
Núm. registre 5067
Proponents Vilalta i Torres, Marta de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 16.06.2021
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la represa i la reconstrucció de l'activitat cultural
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient