Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'habitatge
Legislatura 13
Núm. expedient 310-00041/13
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 31.05.2021
Núm. registre 3633
Proponents Romero Llano, Alícia de GP PSC-Units
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 02.06.2021
Descriptors POLITICA DE L'HABITATGE
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'habitatge
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient