Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies estratègiques del Departament d'Empresa i Treball
Legislatura 13
Núm. expedient 310-00036/13
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 31.05.2021
Núm. registre 3626
Proponents Vilalta i Torres, Marta de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 02.06.2021
Descriptors POLITICA DE L'EMPRESA , política d'ocupació , TREBALL
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies estratègiques del Departament d'Empresa i Treball
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient