Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en la línia de tren de la Pobla de Segur
Legislatura 11
Núm. expedient 310-00036/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 14.03.2016
Núm. registre 14452
Proponents Rovira i Vergés, Marta de GP JS
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 16.03.2016
Descriptors Pobla de Segur, la , transport ferroviari , planificació de transports , xarxa de transports
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en la línia de tren de la Pobla de Segur
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient