Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les gestions per a atendre els compromisos de pagament
Legislatura 11
Núm. expedient 310-00034/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 14.03.2016
Núm. registre 14450
Proponents Rovira i Vergés, Marta de GP JS
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 16.03.2016
Descriptors execució del pressupost , pagament , finançament regional
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les gestions per a atendre els compromisos de pagament
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient