Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels treballadors dels centres penitenciaris
Legislatura 11
Núm. expedient 310-00031/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 14.03.2016
Núm. registre 14378
Proponents Millo i Rocher, Josep Enric de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 16.03.2016
Descriptors establiment penitenciari , seguretat en el treball , funcionari , seguretat pública , mobilitat de la mà d'obra
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels treballadors dels centres penitenciaris
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient