Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema educatiu
Legislatura 13
Núm. expedient 310-00030/13
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 31.05.2021
Núm. registre 3614
Proponents Martín Blanco, Ignacio de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 02.06.2021
Descriptors POLITICA EDUCATIVA , sistema d'ensenyament , ENSENYAMENT
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema educatiu
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient