Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Servei d'Ocupació de Catalunya
Legislatura 11
Núm. expedient 310-00029/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 14.03.2016
Núm. registre 14221
Proponents Granados Galiano, Eva de GP SOC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 16.03.2016
Descriptors administració regional , oficina d'ocupació , política d'ocupació
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Servei d'Ocupació de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient