Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació del decret 3+2 sobre els estudis universitaris i el seu efecte en el sistema universitari català
Legislatura 11
Núm. expedient 310-00028/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 10.03.2016
Núm. registre 13891
Proponents Boya e Busquet, Mireia de GP CUP-CC
Botran i Pahissa, Albert de GP CUP-CC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 16.03.2016
Descriptors universitat , decret , títol d'estudis , acomiadament , personal docent , reciclatge professional
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació del decret 3+2 sobre els estudis universitaris i el seu efecte en el sistema universitari català
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient