Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'Estratègia NewSpace de Catalunya i l'economia de l'espai
Legislatura 13
Núm. expedient 310-00012/13
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 27.04.2021
Núm. registre 1459
Proponents Geis i Carreras, Gemma de GP JxCat
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 29.04.2021
Descriptors POLITICA ESPACIAL , INVESTIGACIO ESPACIAL , INNOVACIO , INVESTIGACIO CIENTIFICA , TELECOMUNICACIO
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'Estratègia NewSpace de Catalunya i l'economia de l'espai
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient