Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre Televisió de Catalunya
Legislatura 13
Núm. expedient 310-00007/13
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 27.04.2021
Núm. registre 1451
Proponents Romero Llano, Alícia de GP PSC-Units
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 29.04.2021
Descriptors POLITICA AUDIOVISUAL , TELEVISIO
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre Televisió de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient