Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta sanitària davant la Covid-19
Legislatura 13
Núm. expedient 310-00001/13
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 27.04.2021
Núm. registre 1422
Proponents Fernández Álvarez, Alejandro de G Mixt
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 29.04.2021
Descriptors EPIDEMIA , POLITICA SANITARIA
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta sanitària davant la Covid-19
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient