Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'aplicació de l'impost sobre dipòsits en entitats de crèdit i el seu impacte en l'execució de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014
Legislatura 10
Núm. expedient 302-00232/10
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 01.12.2014
Núm. registre 95658
Proponents GP ERC
Aragonès i Garcia, Pere de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 19.12.2014
Descriptors fiscalitat , dipòsit bancari , institució financera , administració regional , prima salarial , política d'austeritat , recessió econòmica , funció pública , execució del pressupost , pressupost regional , salari , reforma administrativa
Núm. expedient definitiu M0169/X
Títol definitiu Moció 169/X del Parlament de Catalunya, sobre els dipòsits en entitats de crèdit i llur impacte en l'execució de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00243/10   Veure'n els tràmits
390-00169/10   Veure'n els tràmits