Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el confinament de Lleida i el baix Segrià
Legislatura 12
Núm. expedient 302-00231/12
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 31.08.2020
Núm. registre 75759
Proponents GP PSC-Units
Ordeig i Molist, Òscar de GP PSC-Units
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 10.09.2020
Descriptors
Núm. expedient definitiu M0188/XII
Títol definitiu Moció 188/XII del Parlament de Catalunya, sobre el confinament de Lleida i el baix Segrià
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 390-00188/12   Veure'n els tràmits
300-00282/12   Veure'n els tràmits