Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre esports
Legislatura 10
Núm. expedient 302-00229/10
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 27.11.2014
Núm. registre 95511
Proponents GP SOC
Ordeig i Molist, Òscar de GP SOC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 19.12.2014
Descriptors llicència administrativa , administració regional , reconeixement de títols , organització esportiva , accés a la professió , inspecció del treball , seguretat social , IVA , activitat no assalariada , educació física , vida escolar , mecenatge , patrocini , instal·lació esportiva , manteniment d'infraestructures , assegurança privada , medicina escolar , renda no salarial , espectacle esportiu , Tarragona (ciutat)
Núm. expedient definitiu M0166/X
Títol definitiu Moció 166/X del Parlament de Catalunya, sobre l'esport
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00238/10   Veure'n els tràmits
390-00166/10   Veure'n els tràmits