Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
Legislatura 12
Núm. expedient 302-00222/12
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 10.07.2020
Núm. registre 72531
Proponents GP PSC-Units
Castillo Rosique, Carles de GP PSC-Units
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 24.07.2020
Descriptors
Núm. expedient definitiu M0179/XII
Títol definitiu Moció 179/XII del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de seguretat
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00274/12   Veure'n els tràmits
390-00179/12   Veure'n els tràmits