Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció de la salut mental
Legislatura 12
Núm. expedient 302-00219/12
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 22.06.2020
Núm. registre 69732
Proponents GP Cs
Navarro Pacheco, Blanca Victoria de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 09.07.2020
Descriptors
Núm. expedient definitiu M0176/XII
Títol definitiu Moció 176/XII del Parlament de Catalunya, sobre l'atenció de la salut mental
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00272/12   Veure'n els tràmits
390-00176/12   Veure'n els tràmits