Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures en l'àmbit econòmic i social en la situació actual
Legislatura 12
Núm. expedient 302-00213/12
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 08.06.2020
Núm. registre 68068
Proponents SP CUP-CC
Sirvent Escrig, Maria de SP CUP-CC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 18.06.2020
Descriptors EPIDEMIA , RECUPERACIO ECONOMICA , ajuda pública , POLITICA ECONOMICA , POLITICA SOCIAL
Núm. expedient definitiu M0170/XII
Títol definitiu Moció 170/XII del Parlament de Catalunya, sobre les mesures en l'àmbit econòmic i social en la situació derivada de la pandèmia de Covid19
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 390-00170/12   Veure'n els tràmits
300-00259/12   Veure'n els tràmits