Inici SIAP > Consulta d'expedients



Consulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les discriminacions en els diferents àmbits
Legislatura 12
Núm. expedient 302-00212/12
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 08.06.2020
Núm. registre 68067
Proponents GP ERC
Driouech Ben Moussa, Najat de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 18.06.2020
Descriptors
Núm. expedient definitiu M0169/XII
Títol definitiu Moció 169/XII del Parlament de Catalunya, sobre les discriminacions en els diferents àmbits
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 390-00169/12   Veure'n els tràmits
300-00250/12   Veure'n els tràmits