Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats del conseller de Salut
Legislatura 13
Núm. expedient 302-00208/13
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 14.11.2022
Núm. registre 76733
Proponents GP ECP
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 24.11.2022
Descriptors POLITICA SANITARIA , ORGANITZACIO SANITARIA , SISTEMA SANITARI , PROGRAMA D'ACTUACIO
Núm. expedient definitiu M0163/XIV
Títol definitiu Moció 163/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les prioritats del conseller de Salut
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00235/13   Veure'n els tràmits
390-00163/13   Veure'n els tràmits