Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sector agrícola
Legislatura 12
Núm. expedient 302-00196/12
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 17.02.2020
Núm. registre 58645
Proponents GP Cs
Domínguez Serrano, Francisco Javier de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 05.03.2020
Descriptors SECTOR AGRARI , COOPERACIO ADMINISTRATIVA , política agrària , POLITICA EN MATERIA DE CANVI CLIMATIC , VIGILANCIA DEL MEDI AMBIENT , AMBIT DE LES TERRES DE L'EBRE
Núm. expedient definitiu M0156/XII
Títol definitiu Moció 156/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sector agrícola
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 390-00156/12   Veure'n els tràmits
300-00238/12   Veure'n els tràmits