Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels menors a les escoles
Legislatura 12
Núm. expedient 302-00190/12
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 07.02.2020
Núm. registre 57891
Proponents GP Cs
Sierra Infante, Sonia de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 13.02.2020
Descriptors centre d'ensenyament , violència a l'escola , programa d'actuació , personal docent , protecció de la infància
Núm. expedient definitiu M0153/XII
Títol definitiu Moció 153/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció contra l'assetjament escolar
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00230/12   Veure'n els tràmits
390-00153/12   Veure'n els tràmits