Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la prostitució
Legislatura 6
Núm. expedient 302-00182/06
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 18.12.2001
Núm. registre 35729
Proponents Porta i Abad, Carme de GP ERC
GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 14.02.2002
Descriptors prostitució , qualificació professional , cotització social , tràfic de persones , protecció de la infància , ajuda social , política social , reinserció professional , formació professional , poder consultiu , institució pública , campanya de sensibilització , moviment associatiu , potestat reglamentària
Núm. expedient definitiu M0136/VI
Títol definitiu Moció 136/VI del Parlament de Catalunya, sobre la prostitució
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00496/06   Veure'n els tràmits
340-00905/06   Veure'n els tràmits