Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de l'acció del Govern
Legislatura 12
Núm. expedient 302-00180/12
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Data obertura 13.01.2020
Núm. registre 55199
Proponents GP PSC-Units
Pedret i Santos, Ferran de GP PSC-Units
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 06.02.2020
Descriptors Govern , Catalunya , balanç , informe d'activitat , política governamental
Títol definitiu Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de l'acció del Govern
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00217/12   Veure'n els tràmits