Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques feministes del Departament d'Igualtat i Feminismes
Legislatura 13
Núm. expedient 302-00159/13
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 30.05.2022
Núm. registre 61938
Proponents GP ECP
Segovia Sánchez, Susanna de GP ECP
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 09.06.2022
Descriptors
Núm. expedient definitiu M0120/XIV
Títol definitiu Moció 120/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el balanç de les polítiques feministes del Departament d'Igualtat i Feminismes
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 390-00120/13   Veure'n els tràmits
300-00174/13   Veure'n els tràmits