Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el primer any de govern
Legislatura 13
Núm. expedient 302-00156/13
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 30.05.2022
Núm. registre 61924
Proponents GP PSC-Units
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 09.06.2022
Descriptors
Núm. expedient definitiu M0121/XIV
Títol definitiu Moció 121/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la reducció de les llistes d'espera de la dependència i de les proves mèdiques, el garantiment de places en els cicles formatius i el compliment dels objectius en energia eòlica i fotovoltaica
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00178/13   Veure'n els tràmits
390-00121/13   Veure'n els tràmits