Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema ferroviari
Legislatura 13
Núm. expedient 302-00153/13
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 16.05.2022
Núm. registre 56366
Proponents GP CUP-NCG
Vinyets Pagès, Montserrat de GP CUP-NCG
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 26.05.2022
Descriptors
Núm. expedient definitiu M0118/XIV
Títol definitiu Moció 118/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el sistema ferroviari
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00169/13   Veure'n els tràmits
390-00118/13   Veure'n els tràmits