Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques contra l'atur
Legislatura 9
Núm. expedient 302-00151/09
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 24.05.2012
Núm. registre 66743
Proponents GP ERC
Amorós i March, Oriol de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 07.06.2012
Descriptors lluita contra l'atur , ajuda a l'ocupació , manteniment de l'ocupació , política d'ocupació , atur , aturat , inserció professional , institució d'utilitat pública , administració local , professió independent , cooperativa , personal , oficina d'ocupació , empresa d'inserció , ajuda pública , clàusula social , contractació administrativa , formació professional
Núm. expedient definitiu M0108/IX
Títol definitiu Moció 108/IX del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques contra l'atur
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 390-00108/09   Veure'n els tràmits
300-00164/09   Veure'n els tràmits