Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cobertura del servei públic de salut en l'àmbit rural
Legislatura 12
Núm. expedient 302-00144/12
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 10.10.2019
Núm. registre 48278
Proponents GP PSC-Units
Escarp Gibert, Assumpta de GP PSC-Units
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 24.10.2019
Descriptors salut pública , institució pública , estatut jurídic , administració regional , regió rural
Núm. expedient definitiu M0121/XII
Títol definitiu Moció 121/XII del Parlament de Catalunya, sobre la cobertura del servei públic de salut en l'àmbit rural
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 390-00121/12   Veure'n els tràmits
300-00174/12   Veure'n els tràmits