Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la defensa dels consumidors en situació de sobreendeutament i de pèrdua de l'habitatge
Legislatura 9
Núm. expedient 302-00126/09
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 28.03.2012
Núm. registre 58452
Proponents GP PPC
Calbó i Roca, Pere de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 11.04.2012
Descriptors protecció del consumidor , crèdit immobiliari , crèdit , endeutament , desnonament , habitatge , programa d'actuació , modificació de la llei , consum
Núm. expedient definitiu M0090/IX
Títol definitiu Moció 90/IX del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de la defensa dels consumidors en situació de sobreendeutament i de pèrdua de l'habitatge
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00145/09   Veure'n els tràmits
390-00090/09   Veure'n els tràmits