Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar
Legislatura 12
Núm. expedient 302-00115/12
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 03.06.2019
Núm. registre 39622
Proponents SP CUP-CC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 14.06.2019
Descriptors
Núm. expedient definitiu M0096/XII
Títol definitiu Moció 96/XII del Parlament de Catalunya, sobre la segregació escolar i l'adopció de mesures en l'àmbit de l'educació
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00134/12   Veure'n els tràmits
390-00096/12   Veure'n els tràmits