Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat en el territori
Legislatura 12
Núm. expedient 302-00106/12
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 13.05.2019
Núm. registre 38165
Proponents GP Cs
Domínguez Serrano, Francisco Javier de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 30.05.2019
Descriptors
Núm. expedient definitiu M0091/XII
Títol definitiu Moció 91/XII del Parlament de Catalunya, sobre la mobilitat en el territori
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00130/12   Veure'n els tràmits
390-00091/12   Veure'n els tràmits