Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regulació dels arrendaments urbans en el dret civil de Catalunya
Legislatura 12
Núm. expedient 302-00099/12
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 29.04.2019
Núm. registre 37203
Proponents GP ERC
Orobitg i Solé, Jordi de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 09.05.2019
Descriptors arrendament immobiliari , Dret civil , Decret , Codi civil , Renda , Contracte de lloguer , Reglamentació de lloguers
Núm. expedient definitiu M0084/XII
Títol definitiu Moció 84/XII del Parlament de Catalunya, sobre la regulació dels arrendaments urbans en el dret civil de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 390-00084/12   Veure'n els tràmits
300-00117/12   Veure'n els tràmits