Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'europeisme
Legislatura 12
Núm. expedient 302-00097/12
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 29.04.2019
Núm. registre 37200
Proponents GP Cs
Beltrán García, Susana de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 09.05.2019
Descriptors
Núm. expedient definitiu M0083/XII
Títol definitiu Moció 83/XII del Parlament de Catalunya, sobre l'europeisme
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00118/12   Veure'n els tràmits
390-00083/12   Veure'n els tràmits