Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les relacions entre els governs de Catalunya i Espanya
Legislatura 11
Núm. expedient 302-00097/11
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Data obertura 11.01.2017
Núm. registre 47192
Proponents GP SOC
Pedret i Santos, Ferran de GP SOC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 26.01.2017
Descriptors relació estat-entitats territorials , Govern , administració central , administració regional , cooperació estat-comunitats autònomes , política pública , competència regional , finançament públic , inversió pública , sentència , jurisdicció constitucional , REGIO MEDITERRANIA (UE) , seu de la institució , multilingüisme , llengua catalana , cooperació cultural
Títol definitiu Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les relacions entre els governs de Catalunya i Espanya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00111/11   Veure'n els tràmits