Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Legislatura 12
Núm. expedient 302-00093/12
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Data obertura 05.04.2019
Núm. registre 35801
Proponents GP Cs
Martín Blanco, Ignacio de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 11.04.2019
Descriptors
Títol definitiu Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00109/12   Veure'n els tràmits