Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones LGTBI+
Legislatura 12
Núm. expedient 302-00085/12
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 25.03.2019
Núm. registre 34413
Proponents GP Cs
de la Calle Sifré, Noemí de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 04.04.2019
Descriptors
Núm. expedient definitiu M0073/XII
Títol definitiu Moció 73/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones LGBTI+
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00101/12   Veure'n els tràmits
390-00073/12   Veure'n els tràmits