Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Departament d'Interior
Legislatura 11
Núm. expedient 302-00082/11
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 24.10.2016
Núm. registre 39519
Proponents GP CUP-CC
Vehí i Cantenys, Mireia de GP CUP-CC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 10.11.2016
Descriptors administració regional , programa d'actuació , seguretat pública , policia autonòmica , drets humans , defensor del poble , informe , denúncia per agressió , policia local , mort , transparència administrativa , institució pública , investigació , internet , procediment disciplinari , sentència , acomiadament , arma no letal , discapacitat psíquic , drets polítics , dret de l'individu , llibertat de premsa , indemnització , tracte cruel i degradant
Núm. expedient definitiu M0073/XI
Títol definitiu Moció 73/XI del Parlament de Catalunya, sobre la veritat, la justícia i el rescabalament de les víctimes de les vulneracions de drets humans pels cossos de seguretat
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 390-00073/11   Veure'n els tràmits
300-00088/11   Veure'n els tràmits