Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació d'estructures administratives, fiscals i financeres
Legislatura 11
Núm. expedient 302-00070/11
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Data obertura 18.07.2016
Núm. registre 33409
Proponents GP PPC
Rodríguez i Serra, Santi de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 28.07.2016
Descriptors organització administrativa , hisenda regional , institució financera , estat de dret , sentència , jurisdicció constitucional
Títol definitiu Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació d'estructures administratives, fiscals i financeres
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00080/11   Veure'n els tràmits