Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària
Legislatura 12
Núm. expedient 302-00066/12
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 11.02.2019
Núm. registre 29176
Proponents SP PPC
Rodríguez i Serra, Santi de SP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 27.02.2019
Descriptors
Núm. expedient definitiu M0055/XII
Títol definitiu Moció 55/XII del Parlament de Catalunya, sobre la política pressupostària
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00083/12   Veure'n els tràmits
390-00055/12   Veure'n els tràmits