Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques del coneixement
Legislatura 12
Núm. expedient 302-00062/12
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 11.02.2019
Núm. registre 29144
Proponents GP PSC-Units
Romero Llano, Alícia de GP PSC-Units
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 28.02.2019
Descriptors
Núm. expedient definitiu M0056/XII
Títol definitiu Moció 56/XII del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques del coneixement
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00076/12   Veure'n els tràmits
390-00056/12   Veure'n els tràmits