Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut sexual, afectiva i reproductiva i la interrupció voluntària de l'embaràs
Legislatura 10
Núm. expedient 302-00037/10
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 09.05.2013
Núm. registre 15464
Proponents GP SOC
Geli i Fàbrega, Marina de GP SOC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 23.05.2013
Descriptors política governamental , política sanitària , llibertat sexual , salut reproductiva , avortament , Organització Mundial de la Salut , personal sanitari , contracepció , seguretat social
Núm. expedient definitiu M0019/X
Títol definitiu Moció 19/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de salut sexual, afectiva i reproductiva i la interrupció voluntària de l'embaràs
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00037/10   Veure'n els tràmits
390-00019/10   Veure'n els tràmits